Rådgivning

Så funkar det

Om du finner dig i behov av juridisk rådgivning uppmanar vi dig att ta kontakt med oss för att boka ett inledande samtal. Detta kan du göra via knapparna nedan eller genom att ringa till vår kundtjänst. En av våra konsulter kommer sedan att ringa upp dig så att du kan beskriva ärendet. Om du inte har mölighet att svara kommer konsulten istället att skicka ett mail. Efter att du har beskrivit ditt ärende har juristen en viss tid på sig att svara dig så utförligt som möjligt. 

Kontakten med oss sker huvudsakligen via e-post. För att kunna ge kvalitativ juridisk rådgivning krävs inte sällan ett gediget underlag och att noggranna efterforskningar har gjorts. Således bedriver vi i regel ingen juridisk rådgivning över telefon för att säkerställa att våra kunder får så korrekt och utförlig rådgivning som möjligt. Om vi behöver nå våra kunder för att ställa kompletterande frågor är det emellertid möjligt att en konsult hör av sig via telefon. Vår kundtjänst går att nå via telefon men kan inte besvara specifika frågor i ett ärende eller ge juridiska råd. 

Tre rådgivningsklasser

På Bako Juridik erbjuder vi tre klasser av juridisk rådgivning, för att spegla dels olika behovskriterier, dels olika ekonomiska förutsättningar. Klasserna har olika upplägg, tider och villkor vilket gör att våra kunder kan välja den klass som passar dem bäst. Samtliga kostnader anges i pris per timme om inte annat specifikt anges.

De två lägre klasserna riktar sig till privatpersoner och kostnaderna är fasta. Premiumklassen riktar sig främst till företag med såväl mer trängande som mer komplexa juridiska frågeställningar, men självfallet kan privatpersoner också dra nytta av premiumklassens fördelar! Läs mer om varje klass längre ner på sidan, och använd knappen för att beställa vald tjänst. Skulle det uppstå några frågor har vi samlat de vanligaste frågorna om våra tjänster här!

Priserna ovan avser pris per timme exklusive moms (mervärdesskatt). Timpriset är fast men arbetstiden är beroende av uppdragets omfattning, varför tjänstens slutliga pris kan komma att variera. Vid kontakt med våra konsulter kan du be om en uppskattad tidsåtgång för det aktuella uppdraget, med reservation för att uppdrag kan ta längre tid än vad konsulten skäligen kan uppskatta. Efter ingånget avtal om tjänst förbinder sig köparen att betala för den tid som läggs ner i ärendet. Det första inledande samtalet är gratis. Tillgången till Bako Inside gäller till slutet av den kalendermånad under vilken uppdraget slutförs.Läs mer i våra allmänna villkor.