Finansiering

Många vet att de behöver ta hjälp för sina juridiska bekymmer men oroar sig för hur de ska finansiera rådgivningen. Nedan följer de alternativ som går att unyttja hos Bako Juridik.

Privat finansiering

Eftersom inte staten låter dig få rättshjälp för alla tvister eller när din hemförsäkring inte går att utnyttja ger vi dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och hur vi tar betalt för vårt arbete.

Efter överenskommelse kan Bako Finans erbjuda möjlighet till en förmånlig avbetalningsplan och delbetalning.

Rättshjälp och rättsskydd

Många tvister kan finansieras genom rättshjälp eller rättsskydd. I till exempel familjerättsliga ärenden kan du beviljas rättshjälp eller få använda dig av rättsskyddet i din hemförsäkring varför du inte behöver stå för hela kostnaden själv.

Rättshjälp

Din rättshjälpsavgift kan vara allt ifrån 0–40% av ärendets totala kostnad och bestäms utifrån din inkomst och försörjningsbörda.

Rättsskydd

Rättsskyddet betalas som en självrisk på mellan 20–25 % beroende på dina försäkringsvillkor. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.